اگر حق تالیف ( Copy Right ) شما توسط وی آی پی فری نقض شده است از طریق ایمیل به ما اطلاع دهید تا توسط ما بررسی و رفع شود.
توجه کنید در صورتی که آدرس سایت ، مدارک و اسناد شما درست باشد ، بلافاصله مطلب مربوطه از سایت حذف خواهد شد.

» در نظر داشته باشید :

اگر حق شما از طرف ما رعایت نشده باشد و ما را مطلع نکنید ، تیم ما هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوع نخواهد داشت.
شما می توانید از طریق ایمیل زیر ، درخواست خود را ارسال کنید.

info@vipfree.ir